ناگفته های تو را نمی دانم.اما ناگفته های من غده ای شده که برسراسر سینه ام سنگینی می کند.وبغضی که گلویم را می فشارد.افسوس که چشمانمان دیدن می تواند وذهنمان تشخیص را.ولی زبانمان از گفتن هراس دارد!
  • معرفی کتاب ها
  • مطالب پیشنهادی
  • برچسب ها
rahae
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
2-Copy
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
images
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
GUT
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱

تاریخ:۰۲ تیر ۱۳۹۶
قدم میزنم…!
تاریخ:۱۸ شهریور ۱۳۹۴
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
زندگی گواه توست
تاریخ:۲۲ اسفند ۱۳۹۰
گندمزار
تاریخ:۱۸ فروردین ۱۳۹۱
» نویسنده: فرشته       » تاریخ انتشار: ۰۴-۲۸-۹۱       » نظرات : 1

به زمین می نگرم به خاک، به درخت ،به گل،به آسمان،به اب ،به حشرات،به حیوانات،به طبیعت .این ها مقابل چشمان من هر روزدر حال تغییر وتحولند.یعنی بیهوده است این شکوه وعظمت بی کران خداوند یا پیامی است در آن که من باید در یابم.
آن پیامی که در آمدن وماندن ورفتن هست.چیست؟؟؟آنچه از عمق وجود این زندگی مرا می نگرد چیست؟؟؟آنچه از اعماق طبیعت مرا صدا می زند.وچیست؟؟؟
انگار باید سکوت کنم.باید از این دغدغه ها واین مشغله ها رها شوم شاید پیامی در راه باشد.
گلها زیبایند بدون اینکه تلاشی در این راه بکنند درختان پر بارند بدون رنجی.آنکه نگاهم را به این زیبایی می گشاید هدایتم می کند به سمتی که رها شوم.از بند بودن تعلق ها وآنچه بال وپرم را می بندد.
باید بیشتر با طبیعت دوستی کنم.چون پیام خدا راخوب به من می رساند.باید آنچه را که می بینم دقیق بنگرم.شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد.تا کنون به ماهی در آب نگاه کرده اید.آن زمان که در اب شنا می کنند.آنها هر گز برای شنا کردن تقلا نمی کنندتلاش زیادی انجام نمی دهند.
برای حرکت در آب خودرا رها می کنند.وپرنده ها، پرواز آنها را دیده ای؟؟چه بی سروصدا وآرام هوا را می شکافند.وزیبا اوج می گیرند.
ما انسانها ، هر کاری را با سرو صدا وداد وفریاد انجام داده ایم.حتی گلها وگیاهان هم بدون هیچ تلاشی می رویند.با حداقل زحمت سر از خاک بیرون می آورند.وبه طرف آسمان قد می کشند.
اگر دقت کنی کل هستی آرام وبدون زحمت کار خود را انجام می دهد.آب از راحت ترین راه جاری می شود.حشره روی مناسب ترین گیاه می نشیند.
وتنها انسان برای رسیدن به هر خواسته ای خود را به در ودیوار می کوبد.با سخت گرفتن بی مورد زندگی سرعت همه چیز را بالا می برد عمر خود را کم می کندآنقدر تند از کنار زندگی رد می شویم که اگر قرار باشد بر گردیم به پشت سر نگاه کنیم هیچ چیز زیبایی را به یاد نمی آوریم جز سرعت سر سام آور خودمان .
زندگی مسابقه سر عت نیست که در به دست آوردن بهترین ها از هم سبقت بگیریم .زندگی دیدن وبه خاطر سپردن لحظه دهاست لحظه هایی که شاید خدا در انها حرفی برای ما داشته باشد.
هر چیز برای تکامل نیاز به زمان دارد.تخم پرنده بیست روز زیر پرنده مادر گرم می ماند تا موجود دیگری به دنیا بیاید.هسته در زیر زمین عجله ای برای زودتر رسیدن ندارد.
خداوند از بهترین ومناسب ترین مسیر همه چیز را در جای خود قرار می دهد.
پرنده به زور پرواز نمی کند.گل به زور نمی شکفد.ماهی به زور شنا نمی کند.چون همه به خداوند یقین دارند ومی دانند او همه جا حاضر وناظر وحافظ ماست.پس گاهی حتی اگر شده برای لحظه ای سکوت کن.

» نویسنده: فرشته       » تاریخ انتشار: ۱۲-۱۶-۹۰       » نظرات : 1

یادمان باشد زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست زنگ بعد حساب داریم.
در دنیایی که همه به دنبال چشم زیبا هستند من تو به دنبال نگاه زیبا باشیم.
آن کس که می بخشد مانند کشاورزی است که دانه ای گندم را می کارد،گندم ده ها وصدها برابر می شود.
زندگی زیباست ،در مسیرش هر چه نازیباست آن تقصیر ماست.
ما بزرگ آفریده شدیم حق نداریم کوچک فکر کنیم.
اگر یک روزحس کردیم دنیا و آدماش به ما اخم کردند دلیلش را در لبهای بدون لبخند خودمان جستجو کنیم.
یادمان باشد اتفاقات زندگی را نیک بدانیم تا نیک ترین روی خود را به ما نشان دهند.
هر گاه خواستیم سخنی بر زبان آوریم یادمان باشد که کلمات ویتامین های روحند،پس
سخنانمان را سرشار از ویتامین های سازنده کنیم.تا نیکی تولد یابد.
گاو ها شیر نمی دهند،بلکه این ما هستیم که بایثد قطره قطره وبا حوصله شیر را
بدوشیم.به تعبیری هیچ وضع مطلوبی در انتظارما نیست مگر آنکه ما خود وضع
مطلوبمان را بسازیم.
اگر منتظر باشیم که همه اتفاقات بر وقف مرادباشد مانند این است که که از منزل تا محل
کارتان تمام چراغ های راهنمایی رانندگی باید سبز شوند تا شما ماشین خود را روشن
کنیدوراه بیافتید.
جهان آینه ای بزرگ است که پیوسته ویژگی های مارا به خودمان منعکس می سازد.
اگر ازدیدگاه چکش به دنیا نگاه کنیدهمه چیزشبیه میخ خواهد بود.اما اگر از چکش به
پیچ تبدیل شویم همه چیز همچون مهره خواهد بود.
یادمان باشد به جای محکم بودن انعطاف پذیر باشیم.
  • » دسته بندی ها: ادبیات , خدا , زندگی , کلمات برگزیده