ناگفته های تو را نمی دانم.اما ناگفته های من غده ای شده که برسراسر سینه ام سنگینی می کند.وبغضی که گلویم را می فشارد.افسوس که چشمانمان دیدن می تواند وذهنمان تشخیص را.ولی زبانمان از گفتن هراس دارد!
  • معرفی کتاب ها
  • مطالب پیشنهادی
  • برچسب ها
rahae
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
2-Copy
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
images
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
GUT
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱

تاریخ:۰۲ تیر ۱۳۹۶
قدم میزنم…!
تاریخ:۱۸ شهریور ۱۳۹۴
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
زندگی گواه توست
تاریخ:۲۲ اسفند ۱۳۹۰
گندمزار
تاریخ:۱۸ فروردین ۱۳۹۱
» نویسنده: فرشته       » تاریخ انتشار: ۱۲-۱۶-۹۰       » نظرات : 0

تقدیم به تو که قشنگترین لبخند خدایی.
می دونی خوبی دور از تو بودنها چیه؟
اینکه می فهمم چقدر دوستت دارم.تورا خوب می بینم خوبی هایت را،قشنگی هایت
را.وقتی از تو دورم می فهمم عشق عشق یهنی چه؟
می فهمم دوست داشتن چه لذتی دارد وتجربه عشق چه حس زیبایی است.
وقتی از تو دورم تمام ثانیه هایم را خاطراتت پر می کنندوتمام لحظه هایم را حرفهایت
رنگین می سازند.
ومن آن وقت می فهمم چقدر زیباست بودنت در کنارم.
وچه باشکوه است بودن در عصری که من هستم.
وقتی ازتو دورم،خودم را می بینم که چقدر بی تحملم و چقدر بی صبر،وچقدر عشقم وچه
بی قرار!
وعشق تو یادم می دهد مقاوم باشم وصبور،وسعت یابم به اندازه عشقت،نامحدود وبی
ریا.
وقتی از تو دورم تمام تلخی های موجود در جهان مهمان قلبم می شوند تا شیرینی بودنت
را در کنارم قدر بدانم و سپاس بگذارم برای بودنت در لحظات زندگی ام
وقتی از تو دورم خدارا هم می بینم،ومی فهمم او چقدر عاشقانه ما را دوست دارد.
وآن وقت از عشق بودن لبریز می شوم.نبودنت را ارج می نهم تا بودنت را جشن بگیرم.

 

 

  • » دسته بندی ها: ادبیات , روابط , عاشقانه , متن ادبی