ناگفته های تو را نمی دانم.اما ناگفته های من غده ای شده که برسراسر سینه ام سنگینی می کند.وبغضی که گلویم را می فشارد.افسوس که چشمانمان دیدن می تواند وذهنمان تشخیص را.ولی زبانمان از گفتن هراس دارد!
  • معرفی کتاب ها
  • مطالب پیشنهادی
  • برچسب ها
rahae
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
2-Copy
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
images
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
GUT
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱

تاریخ:۰۲ تیر ۱۳۹۶
قدم میزنم…!
تاریخ:۱۸ شهریور ۱۳۹۴
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
زندگی گواه توست
تاریخ:۲۲ اسفند ۱۳۹۰
گندمزار
تاریخ:۱۸ فروردین ۱۳۹۱
» نویسنده: فرشته       » تاریخ انتشار: ۱۲-۱۶-۹۰       » نظرات : 0

 

.

اول از همه آرزومندم که عاشق باشی واگر هستی کسی هم به تو عشق بورزد.واگر اینگونه نیست تنهایی ات کوتاه باشد…
برایت همچنان آرزودارم دوستانی داشته باشی از جمله دوستان بد ناپایدار.برخی نادرست،برخی دوستدار که دست کم یکی درمیانشان مورد اعتمادت باشد.چون زندگی بدین گونه است.
آرزو دارم دشمن نیزداشته باشی.نه کم نه زیاد.تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند.که دست کم یکی ازآنان اعتراضش به جا باشد.تا زیاده به خود غره نشوی.
ونیزآرزودارمفید فایده باشی .تا همیشه توراسرپا نگه دارد.هم چنین آرزو دارم که صبور باشی،نه با کسانی که اشتباهات کوچک می کنند.چون این کار ساده ای است.بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیرکرده اند.وباکاربرد درست وصبوری است که بر دیگران نمونه می شوی.
آرزودارم دانه ای هم بر خاک بیفشانی تا با روییدن اش همراه شوی تا دریابی که چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد.وبه علاوه آرزودارم پول داشته باشی.چون در عمل به آن نیازداری.وگاهی آن را جلوی رویت بگذاری وبگویی این مال من است.وفقط برای این که روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است.

.

  • » دسته بندی ها: خارجی , سخنان , نویسندگان