ناگفته های تو را نمی دانم.اما ناگفته های من غده ای شده که برسراسر سینه ام سنگینی می کند.وبغضی که گلویم را می فشارد.افسوس که چشمانمان دیدن می تواند وذهنمان تشخیص را.ولی زبانمان از گفتن هراس دارد!
  • معرفی کتاب ها
  • مطالب پیشنهادی
  • برچسب ها
rahae
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
2-Copy
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
images
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
GUT
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱

تاریخ:۰۲ تیر ۱۳۹۶
قدم میزنم…!
تاریخ:۱۸ شهریور ۱۳۹۴
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
زندگی گواه توست
تاریخ:۲۲ اسفند ۱۳۹۰
گندمزار
تاریخ:۱۸ فروردین ۱۳۹۱
» نویسنده: فرشته       » تاریخ انتشار: ۱۲-۱۶-۹۰       » نظرات : 0

 

.

به دین وآیین هرکس احترام بگذاروکسی راپست وحقیرنشمار
زور وقدرت خودرا به دیگران تحمیل نکن
از حق مسلم دفاع کن.
ظلم وستم به کسی را نادیده نگیر.
مدافع حق باش،از کسی سوء استفاده نکن.
واجازه بده دیگران آن را که دوست دارند بپرستند.
آن گونه که دوست دارند عبادت کنند.
وهر کسب و کاری دوست دارندبرگزینند،اما حق کسی پایمال نشود.
هر کس پاسخگوی اعمال خود است،کسی را به جای دیگری مجازات نکن…!

.

  • » دسته بندی ها: خدا , روابط , عرفان , متن ادبی